2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

 

 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು.

ನಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಪದಾಧಿಕಾರ

ಉದ್ಯೋಗ

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಜಿ.ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ

ಬಿನ್ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದನ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ,
ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 

 2
 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ
ಬಿನ್ ಸೈದೂರು ಕರಿಯಪ್ಪ,
ನಂ.124, ಮಮತಾ,
ಜಿ.ಜಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577205
 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು

ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
 
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ರಾವ್
ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಮಡೆನೂರು,
ನಂ.46, ಛಾನಲ್ ದಂಡೆ,
ಶರಾವತಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು

ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
 
ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವಪ್ಪ
ಬಿನ್ ದಿ. ದುರ್ಗಪ್ಪ,
ತಿರುಮಲ, ಆಲ್ಕೊಳ,
ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್
ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ,
ಡಿ-170,
ಜಿ.ಜಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಗೋಪಾಳ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
 ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಟಿ
ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
ನಂ. 179, ಪೋಲಿಸ್ ಲೇಔಟ್,
ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೆ.ಎಂ.
ಬಿನ್ ಎಂ ಕಣ್ಣಪ್ಪ
ನಂ.92, ಕೆಳದಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
 
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕೆ.ಎಂ
ಬಿನ್ ದಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ,
ಮೈಲಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆಡಿಟರ್ ಹಾಗೂ

ಸಮಾಜಸೇವೆ

 
ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ
ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ.
ರೂಪಾ ನಿಲಯ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಕೀರ್ತಿನಗರ,
ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
10 
  ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಎಂ.ಸಿ
ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕ್,
ಸಿ-23, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಿಲಯ,
1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ,
ಗೋಪಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ

ಸಮಾಜಸೇವೆ

 
11 
 ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಎ
ಬಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಬನ್ನಬಸಪ್ಪ,
ಚಿ-251, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಜಿ.ಜಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವೆ  
12 
 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂ.ಕೆ
ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಸಿ,
ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಶರಾವತಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
13 
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂದ್ಯಾ ಡಿ
ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಚ್,
ಎಂ.ಐ.ಜಿ-262, ಎಫ಼್ ಬ್ಲಾಕ್,
ಕೆ. ಹೆಚ್. ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
  ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
14 
 ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಜೆ
ಬಿನ್ ಜಟ್ಟನಾಯ್ಕ
ಎಫ಼್-121, ಕನಕ, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎಫ಼್ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಿ.ಜಿ. ಬಡಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
   ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
15 
 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್,ಕೆ
ಬಿನ್ ಕೊಲ್ಲೂರಪ್ಪ ಹೆಚ್,
ಇ-156, ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚರಾಯ ಕೃಪ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ಖಜಾಂಚಿ

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
16 
 ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್,
ಸಿಂಶಿಮಾ ನಿಲಯ, ನಂ.205,
ಆಲ್ ಹರೀಮ್ ಲೇಔಟ್,
1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
17 
 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೆಚ್.ಕೆ
ಬಿನ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ,
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ನಿಲಯ,
1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪದ್ಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ,
ಗೋಪಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
  ನಿರ್ದೇಶಕರು  

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
18   

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಹೆಚ್

ಬಿನ್ ಹೂವ ನಾಯ್ಕ,
ಬಿ-45, ಪ್ರಾರ್ಥನ ನಿಲಯ,
ಇನ್ ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಜಿ.ಜಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
19   

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ ಮಹೇಶ

5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ
ವೆಂಕಟೇಶನಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
20   

ಶ್ರೀ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ

ಬಿ ಡಿ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಎಂ.ಎಲ್-೫೮೧,
ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ,
ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
21   

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಬಿನ್ ಕೆ. ಈರಪ್ಪ
ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಿ.ಜಿ ಬಡಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
22   

ಶ್ರೀ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್

ಬಿನ್ ದಿ.ಸಣ್ಣಪ್ಪ
ಎಲ್.ಐ.ಜಿ 101, ಸುಜನ ನಿಲಯ
2ನೇ ಹಂತ, ಗೋಪಾಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
23   

ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಎನ್.ವೈ

ಬಿನ್ ಡಿ ವೈ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ
ಗೋಪಾಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
24   

ಶ್ರೀ ಖ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಬಿನ್ ದಿ. ಭೈರನಾಯ್ಕ
ರೇಣುಕಾನಿಲಯ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ನೇತಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ
ವಿನೋಬನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
25   

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್

ಬಿನ್ ನಿರ್ವಾಣಪ್ಪ
ನಂ.24 ಶಿವಕೃಪ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
26   

ಶ್ರೀ ಎಂ, ಲಿಂಗಪ್ಪ

ಬಿನ್ ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ
ನಂ.142, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ
ಶಾಂತಿನಗರ, ನವುಲೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ  
27   

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎನ್

ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ
ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗರ
ಮಾರ್ನಮಿಬೈಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
28   

ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಿ.ನೇರ್ಲೆ

ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನೇರ್ಲೆ,
ಭದ್ರಾನಿಲಯ,
ಎಂ.ಐ.ಜಿ-31, 2ನೇ ಹಂತ,
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗೋಪಾಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  

 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

 
29  

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಕೆ.ಹೆಚ್

ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್,
ಅಗಣಿತ, ಎ-112, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿ.ಜಿ ಬಡಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ
30   

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಆರ್.ಎಸ್

ಬಿನ್ ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ
೧ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್,
ಶಾಂತಿನಗರ, ಶೀವಮೊಗ್ಗ

 ನಿರ್ದೇಶಕರು  

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ