ವಿಡಿಯೋ

 

 

ದಿನಾಂಕ 08.01.2016ರಂದು ಮಲೆನಾಡು ದೀವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ  ಭಾಷಣ

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 08.01.2016ರಂದು ಮಲೆನಾಡು ದೀವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರವರು ಮಾಡಿದ  ಭಾಷಣ

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 08.01.2016ರಂದು ಮಲೆನಾಡು ದೀವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ

 

 

ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯಾ ಗೀತೆಗಳು

 

 

ಗೌರಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಮಾಸ್ತರ್ ಇವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ